Logo extranieuwsleerdam.nl


De verantwoordelijke portefeuillehouders Wmo/Jeugd van de gemeenten met de ondertekende DVO. Foto: David Wolf
De verantwoordelijke portefeuillehouders Wmo/Jeugd van de gemeenten met de ondertekende DVO. Foto: David Wolf

Acht gemeenten ondertekenen dienstverleningsovereenkomst

REGIO - De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, Neder-Betuwe, Tiel en West Maas en Waal werken al een aantal jaren samen op basis van een Programma Wmo/Jeugd. Daarin kopen zij zorg en diensten in en geven zij het contractmanagement vorm. Vanaf 1 april 2018 zetten zij deze samenwerking voort in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Regio Rivierenland. Zo garanderen de gemeenten de kwaliteit en continuïteit van zorg tegen zo laag mogelijke kosten.

Tijdens hun vergadering van 21 december 2017 namen de verantwoordelijke portefeuillehouders Wmo/Jeugd van de gemeenten het principebesluit om de samenwerking te formaliseren en vast te leggen in een DVO. De formele besluitvorming in de colleges heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De colleges vragen de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening van Regio FruitDelta Rivierenland een team Wmo/Jeugd in te richten om het inkopen van zorg en diensten en het vormgeven van contractmanagement voort te zetten en waar nodig verder door te ontwikkelen. Voorlopig loopt deze overeenkomst tot 31-12-2020. Woensdag 7 maart 2018 is de DVO formeel ondertekend.

Nodig

De samenwerking was tot op heden niet geformaliseerd, maar wel nodig. De gemeenten zijn sinds de decentralisaties van 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken betreffende de Jeugdzorg en de Wmo. Als elke gemeente afzonderlijk deze taken zou moeten uitvoeren, kost dat meer ambtelijke inzet en geld dan wanneer de gemeenten samenwerken. Samenwerking voorkomt extra kosten en zorgt voor betere kwaliteit en minder bureaucratie.

Intensief en constructief

De afgelopen drie jaar werkten de gemeenten al intensief en constructief samen op het gebied van inkoop, contractmanagement, administratieve verwerking, het berichtenverkeer en de doorontwikkeling van inhoudelijke thema's. Daarnaast werkten zij samen met de gecontracteerde aanbieders om de zorg- en dienstverlening voor inwoners in het werkgebied in te kopen en te leveren. Daarbij was er vanzelfsprekend toezicht op de kwaliteit en tijdigheid van levering. Voor de inwoners betekent de vastlegging van de samenwerking in een DVO dat hun gemeente de juiste zorg kan blijven bieden en dat de kosten hiervoor zo laag mogelijk zijn.

Meer berichten


Shopbox