Logo extranieuwsleerdam.nl


'Leerdam' koos na drie weken stemmen voor het ontwerp met de grote tegels.
'Leerdam' koos na drie weken stemmen voor het ontwerp met de grote tegels.

Leerdam kiest voor Reilinghplein met grote tegels

LEERDAM - Na drie weken stemmen heeft Leerdam gekozen voor het ontwerp met de grote tegels voor het nieuwe Dokter Reilinghplein. Leerdam heeft in groten getale haar stem laten horen. Stemmen kon via leerdam.nl, twee weekenden in de pop-up expositie, op het stadskantoor en in twee bejaardenhuizen in Leerdam. Dat leverde uiteindelijk 843 stemmen op.

Veel van de mensen die kwamen stemmen gaven een toelichting op hun keuze. Zij deden suggesties voor toevoegingen op of samenvoegingen van de ontwerpen. Deze suggesties gaat de gemeente Leerdam inventariseren en ze worden binnenkort aan het college van B&W voorgelegd. Vervolgens worden zowel het plan als de stemuitslag én de suggesties van bewoners aan de gemeenteraad voorgelegd. Die zal naar verwachting het voorstel van het college in haar vergadering van 17 mei behandelen en uiteindelijk beslissen over het plan, dat daarna verder uitgewerkt wordt.

Meer berichten
Shopbox