Logo extranieuwsleerdam.nl


De Hagesteinbrug is een van de drie bruggen die vervangen moeten worden. Foto: PR
De Hagesteinbrug is een van de drie bruggen die vervangen moeten worden. Foto: PR

Bijpraten over een bredere A27

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Flow27 houden op 29 mei, 30 mei en 6 juni informele inloopavonden over de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Marc Lentjes, projectmanager bij Rijkswaterstaat: "Tijdens de inloopavonden praten we omwonenden en andere geïnteresseerden graag bij over de belangrijkste ontwikkelingen. Met name over de inpassing van de drie nieuwe bruggen in de omgeving."

regio - De inloopavonden vinden plaats op dinsdag 29 mei (Stadshof, Hazelaarplein 4, Vianen), woensdag 30 mei (Fort Altena, Tol 8, Werkendam) en woensdag 6 juni (Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonkveer). "Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen", vertelt Lentjes. "Tijdens de bijeenkomst kunnen ze de inpassing van de drie bruggen in de omgeving, zowel op kaart als digitaal, op zogenaamde maptables, bekijken. Uiteraard zijn er medewerkers van Rijkswaterstaat en Flow27 aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden, ook over de rest van het ontwerp van de weg en de bijbehorende inpassing natuurlijk."

Drie bruggen

Tijdens de komende inloopavonden ligt de nadruk op de inpassing van de drie nieuwe bruggen in de omgeving, aangezien dit de voornaamste aanpassingen zijn. "De meeste mensen weten inmiddels wel dat de minister heeft besloten dat de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug worden vervangen door nieuwe bruggen. Dit heeft de nodige gevolgen voor het project. En hoewel het voor de buitenwereld misschien lijkt alsof er op dit moment niet zo veel gebeurt, zijn we achter de schermen druk aan de slag. Zo weten we nu bijvoorbeeld meer over hoeveel ruimte er nodig is om de nieuwe bruggen te kunnen bouwen. De inloopavonden zijn een mooie gelegenheid hier meer over te vertellen.' Lentjes geeft wel aan dat er over de vorm en het uiterlijk van de nieuwe bruggen nog niet zo veel gezegd kan worden.

De laatste keer dat Rijkswaterstaat en Flow27 informatieavonden organiseerden, was medio 2016. "Dat waren formele informatieavonden, waarbij het ontwerptracébesluit (OTB), de milieueffectrapportage (MER) en het ontwerpsaneringsplan (OSP) centraal stonden", aldus Lentjes. "" Omwonenden en andere belanghebbenden hadden toen ook de mogelijkheid hun zienswijze op het OTB/MER en OSP in te dienen." Dat laatste is nu niet mogelijk."Pas als het tracébesluit (TB) wordt vastgesteld – naar verwachting begin 2019 – organiseren we weer formele informatieavonden."

Meer berichten
Shopbox