Logo extranieuwsleerdam.nl


De Emmalaan is door de toegenomen verkeersdrukte erg onveilig. Foto: Mimi van Rossem
De Emmalaan is door de toegenomen verkeersdrukte erg onveilig. Foto: Mimi van Rossem

Heeft de gemeenteraad geld voor een veiligere Emmalaan?

De gemeenteraad van Leerdam moet morgen besluiten of zij twee miljoen wil investeren om de Koningin Emmalaan veiliger te maken. Deze belangrijke ontsluitingsweg binnen Leerdam is door de toegenomen verkeersdrukte zeer onveilig. Ook de inrichting van de Emmalaan zorgt voor onveilige situaties.

leerdam - Naar aanleiding van een dodelijk ongeval anderhalf jaar geleden is een werkgroep aan de slag gegaan om ideeën uit te werken voor een veiliger Emmalaan. De werkgroep bestaande uit omwonenden, de wijkraad en gemeente heeft een plan uitgewerkt gericht op de veiligheid van de laan, maar niet over de doorstroming van het verkeer. Hiervoor zou eigenlijk een rondweg aangelegd moeten worden.
De bouwstenen voor een veiligere Emmalaan zijn tijdens een raadsplein in 2016 aan omwonenden en raad gepresenteerd. De werkgroep heeft hierna een visie met kernpunten opgesteld. Dit zijn: duidelijkheid, overzichtelijkheid en rust, fiets en voetgangersvriendelijk, auto en fiets gescheiden en een goede ontsluiting van bedrijventerrein Nieuw Schaik en de woonwijk. Om dit te bereiken zou volgens het nu voorliggende plan het fietspad aan de zuidzijde in twee richtingen doorgetrokken moeten worden en moet aan de noordzijde een fietspad in één richting tussen de Waterloop met in de bocht naar de Spoorstraat een fietsoversteek worden aangelegd.
Daarnaast moet de zichtbaarheid bij de oversteekplaatsen verbeterd moeten worden en het aantal bushaltes verminderd. Ook zouden de zes parkeerplaatsen bij de kerk en de Willem de Zwijgerstraat opgeheven moeten worden.
Hiervoor in de plaats zou op de Prinses Irenelaan zeven haakse parkeervakken aangelegd kunnen worden. Verder moet de Emmalaan visueel als 30 kilometer straat worden ingericht. Wanneer de raad akkoord gaat kunnen de belangrijkste maatregelen in 2018 en 2019 worden uitgevoerd.
De problemen de Emmalaan dateren al van jaren, maar de zogenoemde Johan Frisoweg is er tot nu toe niet gekomen. Wel komt de rondweg steeds weer ter sprake als er over de veiligheid van de Emmalaan wordt gesproken. Ook nu komt de rondweg weer ter sprake om de verkeersstroom aan te kunnen pakken.

Meer berichten
Shopbox