Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Bron: Wikipedia
Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Bron: Wikipedia

Zwemmen in De Rietput een risico

HEUKELUM - De provincie waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas de Rietput in Heukelum, gemeente Lingewaal. Uit recente metingen van Waterschap Rivierenland is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het zwemwater. Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag, die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op www.zwemwater.nl de teletekstpagina van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder)

Klachten over het zwemwater?

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl

Meer berichten
Shopbox